Нормативно-правова база

                                                                                    

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету

15.05.2019 212

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку в межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки»

 

Положення про порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку (надалі Конкурсу) в межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки» (надалі -Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців Лиманської об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу і використання коштів бюджету ОТГ.

Це Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також із використанням кращого європейського досвіду у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета конкурсу – залучення громадськості до вирішення питань соціально-економічного та культурного характеру; реалізація стратегічного пріоритету ОТГ щодо впровадження ефективного відкритого врядування, у тому числі в частині формування активної громади регіону та ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства; стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, творчих спілок тощо; об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й громадськості через співфінансування проектів з метою їх реалізації.

1.2. Основні завдання конкурсу:

1) поширення співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості;

2) створення умов для активізації діяльності інститутів громадянського суспільства;

3) створення сприятливого клімату для внутрішнього розвитку територіальної громади шляхом підвищення рівня її самоорганізації;

4) забезпечення підтримкою місцевих інститутів громадянського суспільства;

5) поширення позитивного досвіду вирішення соціально-економічних проблем місцевого значення;

6) забезпечення доступу мешканців ОТГ до реалізації значущих для громади проектів у регіоні.

1.3. Проекти мають бути спрямовані на розв’язання одного чи кількох з нижченаведених напрямів:

- поліпшення стану житлового фонду та прилеглих територій (крім ОСББ);

- проведення заходів з енергозбереження та енергоефективності;

- благоустрій місць відпочинку населення – парків, скверів, алей тощо;

- поліпшення стану екологічного середовища;

- створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя;

- підтримка соціально незахищених верств населення, у тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями, учасників антитерористичної операції на сході України та внутрішньопереміщених осіб;

- створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення;

- розвиток сфери культури, підтримка культурних ініціатив, спрямованих на організацію змістовного дозвілля;

- покращення транспортної інфраструктури ОТГ;

- підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління;

- розвиток галузі охорони здоров’я;

- розвиток туризму.

1.4. До участі в конкурсі запрошуються жителі Лиманської ОТГ та інститути громадянського суспільства, легалізовані в установленому порядку (мають статус юридичної особи) на території ОТГ (надалі – конкурсанти).

Кожен конкурсант може подати лише одну конкурсну пропозицію.

1.5. Основні терміни, що вживаються в Положенні:

Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідними обґрунтуваннями, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок фінансування з бюджету ОТГ або співфінансування з бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України подані конкурсантом та має підтримку не менше 10 осіб (крім автора).

Конкурсант — автор, ініціативна група мешканців Лиманської ОТГ, інститут громадянського суспільства, що приймають участь у конкурсі шляхом подання проекту.

Автор — дієздатний громадянин України віком від 14 років, який має паспорт громадянина України та реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах на території Лиманської ОТГ або довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують проживання на території Лиманської ОТГ.

Ініціативна група — дієздатні громадяни України віком від 14 років, які мають паспорт громадянина України та реєстрацію місця проживання чи місця перебування в офіційних документах на території Лиманської ОТГ або довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують проживання на території Лиманської ОТГ.

Інститути громадянського суспільства - громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

Координаційна рада з проведення конкурсу проектів місцевого розвитку в межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки» (далі Координаційна рада) (створюється рішенням виконавчого комітету міської ради) – консультативно-дорадчий орган, члени якого, у межах вимог чинного законодавства України, координують проведення конкурсу, проводять експертизу проектів і за результатами онлайн та письмового голосування визначають переможців конкурсу.

Експертна група (створюється рішенням голови Координаційної ради) - консультативно-дорадчий орган, члени якого, у межах вимог чинного законодавства України, проводять аналіз можливості реалізації запропонованого проекту. Попередня перевірка конкурсної пропозиції – перевірка відповідності конкурсної пропозиції вимогам, встановленим Положенням.

Експертиза проекту – детальний аналіз проекту на можливість його реалізації за рахунок коштів конкурсу та відповідність вимогам конкурсу.

Онлайн голосування – процес визначення мешканцями ОТГ проектів-переможців серед відібраних радою з проведення конкурсу проектів на офіційному сайті Лиманської міської ради та, або на офіційній сторінці міської ради у Facebook в мережі Інтернет.

Письмове голосування – процес визначення мешканцями ОТГ проектів-переможців серед відібраних радою з проведення конкурсу шляхом заповнення відповідної анкети в пунктах для голосування (обладнанні місця для проведення голосування, які визначені протоколом Координаційної ради).

1.6. Подання проектів, їх підтримку та голосування за них можуть здійснювати дієздатні громадяни України, яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 14 років, мають паспорт громадянина України, зареєстровані та проживають на території Лиманської ОТГ або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання на території Лиманської ОТГ.

 

2. ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ

2.1. З метою широкого інформування громадськості з питань проведення конкурсу проводиться інформаційна компанія:

- створюється спеціальний веб-ресурс конкурсу на базі офіційного сайту Лиманської міської ради та або на офіційній сторінці міської ради у Facebook в мережі Інтернет, на яких розміщується конкурсна документація, актуальна інформація щодо процедури проведення конкурсу, подачі проектів, їх оцінювання, передбачена можливість онлайн-голосування за проекти, публікуються оголошення про переможців конкурсу;

- поширюються оголошення про конкурс на офіційному сайті Лиманської міської ради та в засобах масової інформації;

2.2. Відповідальними за проведення інформаційної кампанії є відділи інвестиційної діяльності та інформаційних технологій виконавчого комітету міської ради;

2.3. Конкурсанти самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців ОТГ з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки відповідної територіальної громади під час голосування.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Для організації та проведення конкурсу створюється Координаційна рада.

3.2. Координаційна рада в діяльності керується чинним законодавством України та цим Положенням.

3.3. Члени Координаційної ради виконують обов’язки на громадських засадах.

3.4. Персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. Не менше як по 1/2 від загального складу Координаційної ради складають представники громадськості та представники виконавчого комітету міської ради;

На своєму першому засіданні Координаційна рада обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря ради. Як правило, секретарем ради є представник уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради (відділ інвестиційної діяльності виконавчого комітету Лиманської міської ради).

3.5. Координаційна рада до 01 березня затверджує календарний план щодо проведення конкурсу в рамках громадського бюджету м. Лиман у поточному році та оприлюднює його на офіційному сайті міської ради;

3.6. Голова Координаційної ради:

1) здійснює керівництво діяльністю Координаційної ради;

2) скликає засідання Координаційної ради;

3) головує на засіданнях Координаційної ради;

4) підписує протоколи засідань Координаційної ради;

5) вносить пропозиції щодо складу експертних груп;

6) забезпечує виконання покладених на Координаційну раду завдань, ухвалює в межах компетенції рішення, організовує й контролює їх виконання.

3.7. Заступник голови Координаційної ради в разі відсутності голови виконує його обов'язки.

3.8. Секретар Координаційної ради:

1) здійснює організаційне забезпечення роботи координаційної ради;

2) проводить реєстрацію конкурсних пропозицій;

3) здійснює попередню перевірку конкурсних пропозицій;

4) надає конкурсантам методичні рекомендації, консультації щодо організації, умов та порядку проведення конкурсу;

5) погоджує реалізацію проекту з відповідними структурними підрозділами міської ради та балансоутримувачами, на території яких планується впровадження проекту.

3.9. Координаційна рада має право:

1) отримувати інформацію про хід реалізації проектів які фінансуються громадським бюджетом ОТГ;

2) подавати висновки та рекомендації щодо проектів поданих для фінансування громадським бюджетом ОТГ;

3) визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях ради;

4) визначати проекти рекомендовані для підтримки громадським бюджетом;

5) попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;

6) заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету.

3.10. Члени Координаційної ради зобов’язані:

1) не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій. Якщо конфлікт інтересів виявлено під час або після ухвалення Координаційною радою рішення про визнання переможців конкурсу, таке рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки та голос члена Координаційної ради, у якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються;

2) надавати висновки та рекомендації до кожного проекту поданого для реалізації в рамках громадського бюджету;

3) рекомендувати проектні пропозиції для виставлення на голосування членами територіальної громади;

4) визначати місця для проведення письмового голосування;

5)попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;

6)проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протокол засідання і завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт ради про час та місце засідання.

3.11. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться у разі необхідності і вважаються повноважними, якщо присутні більше половини членів її складу

3.12. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів її членів і оформлюються протоколами, що підписуються головою та секретарем Координаційної ради. У разі рівної кількості голосів "за" і "проти", вирішальним є голос голови Координаційної ради. Міський голова, члени виконавчого комітету міської ради та депутати ради можуть брати участь в роботі комітету з правом дорадчого голосу

 

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТІВ

4.1. Конкурсанти подають Координаційній раді копії документів:

1) довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб);

2) свідоцтво про державну реєстрацію (для юридичних осіб);

3) статут або положення (для юридичних осіб);

4) паспорт автора, членів ініціативної групи, керівника інституту громадянського суспільства;

4.2. Проект подається секретарю Координаційної ради (за адресою: 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, ІІ поверх, кабінет №208 відділу інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської ради) і має включати: проект (додаток 1), заяву (додаток 2) та копії документів конкурсанта, зазначені в п. 4.1 Положення.

4.3. Проекти надаються українською мовою в письмовому та електронному вигляді (скановані документи з підписами уповноважених осіб) згідно з формою, за підписом уповноваженої особи конкурсанта, прошиті, пронумеровані та скріплені підписом автора (керівника ініціативної групи), керівника та печаткою (для юридичних осіб).

Окрім зазначених документів проект може містити схеми, малюнки, діаграми, зображення та ін. матеріали, що його стосуються.

4.4. Проекти в рамках Конкурсу приймаються відповідно до затвердженого календарного плану впродовж 30 календарних днів. Подані проекти реєструються у відповідному реєстрі (додаток 3), що ведеться секретарем Координаційної ради.

4.5. Зареєстровані проекти не допускаються до участі в конкурсі в разі:

- виявлення недостовірної інформації про діяльність конкурсанта чи його фінансової неспроможності реалізувати проект;

- якщо конкурсант, який розробив і подав проект, перебуває в стадії ліквідації або реорганізації;

- якщо документи на реалізацію проекту були подані після закінчення встановленого терміну;

- якщо конкурсна пропозиція надана не в повному обсязі (п.4.1, п 4.3.) або не відповідає вимогам Положення;

- якщо проект спрямований на політичну й виборчу діяльність;

- якщо проект передбачає отримання прибутку і пряму матеріальну допомогу;

- якщо проект передбачає отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат учасниками (окрім фінансування підрядних робіт);

- якщо проект спрямований на погашення боргових зобов'язань і матеріального збитку;

- якщо проект передбачає витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;

4.6. Конкурсанти несуть відповідальність за достовірність інформації й документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Інформація, що міститься в конкурсних пропозиціях конкурсантів, є конфіденційною й не підлягає розголошенню секретарем та членами Координаційної ради стороннім особам та іншим конкурсантам.

4.8. Конкурсант має право відкликати свою конкурсну пропозицію не пізніше ніж за 3 календарні дні до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій, повідомивши про це голову Координаційної ради письмово.

 

5. ОЦІНКА ТА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

5.1. Після закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій секретар Координаційної ради проводить попередню перевірку конкурсних пропозицій протягом 5-и робочих днів.

5.2. Після проведення попередньої перевірки конкурсних пропозицій, голова Координаційної ради надає пропозиції щодо формування експертних груп відповідно до напрямків поданих проектів. До експертних груп входять члени Координаційної ради, відділи, управління міської ради, її виконавчого комітету – головні розпорядники коштів за поданими проектами.

5.3. Голова Координаційної ради призначає дату проведення засідання експертних груп, за результатами яких вони надають висновки стосовно поданих проектів.

5.4. Висновки експертних груп надаються Координаційній раді, яка протягом 5-ти робочих днів проводить експертизу кожного поданого проекту згідно зі встановленою формою (додаток 4).

5.5. Конкурсанти, чиї конкурсні пропозиції відхилені під час проведення експертизи Координаційною радою, повідомляються про це письмово із зазначенням причини відмови впродовж 5 робочих днів від дати проведення експертизи проекту.

5.6. Проекти, рекомендовані Координаційною радою для подальшої участі в конкурсі, передаються на письмове та онлайн голосування мешканцям ОТГ, що триває 24 календарних дня. Після завершення голосування Координаційна рада протягом 5-и робочих днів підбиває підсумки голосування та визначає переможців, що фіксується у відповідному протоколі її засідання. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Лиманської міської ради та в інших місцевих засобах масової інформації протягом 3-х робочих днів від дати підписання головою Координаційної ради протоколу про визначення переможців конкурсу.

5.7. Протягом 2-х робочих днів Координаційна рада письмово повідомляє переможців конкурсу про перемогу.

5.8. Оцінювання проектів здійснюється в три етапи:

1) перший етап – проведення попередньої перевірки конкурсної пропозиції на відповідність основним вимогам, установленим Положенням. Попередня перевірка проводиться секретарем Координаційної ради згідно з установленою формою (додаток 5). Результати перевірки секретар передає Координаційній раді, що ухвалює рішення щодо подальшої участі конкурсних пропозицій.

2) другий етап – проведення експертизи проектів Координаційною радою, що проводиться після закінчення терміну прийому конкурсних пропозицій, попередньої перевірки й триває 5 робочих днів.

У ході проведення експертизи проектів ураховується:

- їх відповідність цілям та завданням Стратегічного плану розвитку Лиманської ОТГ;

- підтвердження підтримки проекту територіальною громадою Лиманщини відповідно додатку 4 до Форми проекту;

- термін реалізації проекту (до 4 місяців);

- активна участь у підготовці, просуванні та реалізації поданого проекту (фото, відео фіксація, накладні, чеки, квитанції тощо), а також презентація проекту на засіданні Координаційної ради;”;

- наявність розробленої проектно-кошторисної документації на виконання капітальних ремонтів;

- обсяг бюджету проекту не перевищує 20% Громадського бюджету на відповідний рік;

- залучення ресурсів з інших джерел на реалізацію чи розвиток проекту (якщо таке не суперечить чинному законодавству України);

- технологічна обґрунтованість проекту;

- наявність якісних і кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту, фінансово-економічних показників, що мають бути досягнуті шляхом його реалізації;

- перспективи подальшого розвитку проекту з використанням місцевих ресурсів.

За підсумками експертизи Координаційна рада колегіально ухвалює рішення щодо передачі проектів на подальше голосування мешканцям ОТГ. У випадку однакової кількості голосів, голос голови Координаційної ради є визначальним. Підсумки експертизи фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради.

3) третій етап оцінювання – голосування за проекти, що пройшли експертизу.

 

6. ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ

6.1. Голосування відбувається протягом 24 -ти календарних днів шляхом:

6.1.1. онлайн-голосування за проекти здійснюється на офіційному сайті Лиманської міської ради;

6.1.2. безпосереднього звернення до пунктів проведення письмового голосування (визначаються Координаційною радою). Для голосування обов’язкове пред’явлення документу, що засвідчує особу (паспорт). Голосування відбувається шляхом заповнення бланку для голосування (додаток 6).

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ

7.1. Підбиття підсумків голосування передбачає підрахунок балів, відданих за кожен проект окремо (1 бал = 1 голос), та подальше укладення списків за результатами голосування. Переможцями голосування є проекти, що набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Підрахунок голосів здійснюється Координаційною радою, що фіксує результати голосування в протоколі та визначає переможців.

7.2. Проголосувати можна не більше ніж за 1 проект.

7.3. У разі отримання однакової кількості балів двома чи більше проектами, їх пріоритетність визначається колегіальним рішенням Координаційної ради.

7.4. Кількість переможців конкурсу обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбаченим бюджетом ОТГ.

 

8. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ

8.1. Реалізація проектів здійснюється впродовж поточного бюджетного року. Фінансування реалізації проектів, визначених переможцями, здійснюється коштом бюджету ОТГ, внеском конкурсанта та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8.2. Загальний обсяг бюджету конкурсу на 2017-2020 роки визначається місцевою цільовою програмою «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки».

8.3. Обов’язкове звітування ініціативної групи відповідальному виконавцю про їх активну участь у підготовці, просуванні та реалізації поданого проекту (фото, відео фіксація, накладні, чеки, квитанції тощо), а також презентація проекту на засіданні Координаційної ради;

8.4. Фінансування одного проекту коштом міського бюджету здійснюється в розмірі, що не перевищує 20% від загальної суми коштів, призначених на реалізацію Програми.

8.5. На підставі протоколу засідання Координаційної ради про визначення переможця головний розпорядник коштів готує відповідні пропозиції та подає їх міському голові.

8.6. Головний розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів з реалізації проектів та передати йому кошти бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань.

8.7. Всі операції з бюджетними коштами мають відповідати вимогам законодавства у сфері бюджетних відносин та проведення закупівель за рахунок бюджетних коштів.

8.8. Оплата здійснюється згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.

8.9. Якщо виконавці конкурсу протягом 3-х місяців після оголошення його підсумків не розпочали реалізацію проектів без поважних обставин, кошти бюджету ОТГ, передбачені на їх фінансування, відповідно до окремого рішення Координаційної ради, перерозподіляються наступним учасникам конкурсу на основі раніше поданих заявок.

8.10. Невикористані на кінець року кошти бюджету ОТГ повертаються не пізніше 10 днів до завершення бюджетного року на рахунки бюджету ОТГ.

8.11. Не реалізовані в 2017 році проекти переможці, фінансуються у 2018 році за рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2018 рік у відповідності до бюджету проекту на підставі звернення головного розпорядника коштів;

8.12. Контроль за виконанням умов конкурсу здійснюють виконавчий комітет міської ради та Координаційна рада відповідно до наданих повноважень.

 

9. ЗВІТУВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

9.1. Після затвердження бюджету ОТГ, з урахуванням фінансування проектів-переможців за рахунок коштів громадського бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів або одержувач коштів, які відповідальні за реалізацію проектів:

9.1.1. визначають відповідальних осіб за реалізацію кожного проекту;

9.1.2. спільно з авторами проектів складають перелік товарів, робіт і послуг, передбачених у проектах, календарний план їх реалізації;

9.1.3. оприлюднюють на офіційному веб-сайті міської ради в розділі «Громадський бюджет» інформацію, передбачену пунктами 9.1.1., 9.1.2., цього розділу та щомісяця до 05 числа оновлюють звіти про реалізацію проектів громадського бюджету м. Лиман, наповнюючи їх графічними зображеннями та відеороликами.

9.2. Головні розпорядники бюджетних коштів щороку до 31 грудня оприлюднюють звіт щодо кінцевого результату реалізації проектів.

 

 

Положення розроблено відділом інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської ради.

 

 

Начальник відділу інвестиційної

діяльності виконавчого комітету міської ради                                                                                                                                                                                            Н.О. Авдєєнко

 

 

 

Керуючий справами виконавчого                                                                                                                                                                                                                      Р.О.Малий

комітету міської ради