Відхилені проекти

Номер проекту

"Ми за здоровий спосіб життя"

Подолання тенденції несприятливого розвитку демографічних процесів, створення умов для стабілізації чисельності сільського населення, поліпшення здоров'я і збільшення очікуваної тривалості життя населення; забезпечення сприятливих умов для розвитку спорту.

неправильний реєстраційний номер